Om Franck & Tobiesen 

 
Virksomheden blev etableret i 1915, oprindeligt som et lineragentur.

Gennem årene er der udviklet mange andre aktiviteter, der supportere vores rolle som en professionel udbyder af specialiserede logistiske shipping ydelser.
Det er vores filosofi at udnytte det store knowhow, der findes i vores netværk af kontorer, til at skabe omkostningseffektivitet og høj kvalitet i vores ydelser.
 
Vi stræber altid efter at være en pålidelig og troværdig forretningspartner for vores kunder. En partner, som betragtes som et aktive i ethvert forretningssamarbejde.
 
I dag arbejder Franck & Tobiesen ud fra egne kontorer i Grenaa og Aarhus. Vores ansatte er dedikerede og professionelle – hver og en ekspert på sit område.
 
Franck & Tobiesen er certificeret i FONASBA og medlem af både BIMCO og Dansk Skibsmægler Forening.
 

Vision & Mission

Rolig sejlads i urolige vande.

Frank & Tobiesen ønsker at vækste kontinuerligt baseret på velovervejede beslutninger. Vi vil bevare en åben attitude til forandringer og muligheder samt blive i front, når det kommer til essentielle værdier så som kundeservice, servicekvalitet og partnerskab.
 
Vores forretningsstil skal være effektiv, hurtig og samtidig være kendetegnet af dens rolige og kompetente medarbejdere. Vi ønsker, at vores kunde skal føle sig sikker på, at vi altid stræber efter at få det bedste ud af enhver situation.

Generelle betingelser 

Henvisning til DHAB 2016

Alle opgaver inkl. agency, stevedoring og andet havnearbejde udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser, DHAB 2016..De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR per kolli. Desuden er vores ansvar for person- og miljøskade begrænset. Tilsvarende gælder bøder og andre krav i forbindelse med toldbehandling. For forsinkelse ydes erstatning alene op til prisen for den udførte opgave. Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed, herunder for forsinkelse, kan dog maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere i visse henseender begrænset til 500.000 SDR. Krav mod os forældes i nogle tilfælde efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt.

Hent DHAB 2016 som pdf.

 Henvisning til DSAF

Opgaver, som udføres i henhold til Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbestemmelser, udføres som fuldmægtig eller som formidlende mellemmand og uden ansvar for en eventuel misligholdelse af den formidlede kontrakt (§ 2). Forretningsbestemmelserne begrænser vores erstatningsansvar til SDR 25.000 pr. skadestilfælde (§ 6). Særlig opmærksomhed henledes på, at erstatningskrav forældes efter 11 måneder, og retssag skal være anlagt inden denne frist, idet kravet ellers er fortabt (§§ 7 og 11), ligesom vi har panteret i gods, der er under vores kontrol for samtlige tilgodehavender, både aktuelle og tidligere krav (§ 8). DSAF § 10 anses ikke for vedtaget mellem parterne.

Hent DSAF som pdf.

 Henvisning til NSAB 2015

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vores ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Vores ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Vi henleder særligt opmærksomheden på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), samt at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

 Hent NSAB 2015 som pdf.